Kontakt- och föreningsinformation

Västergötlands Kör- och Visfestival förening bildades i Sjötorp den 5 september 2011 med följande styrelse:

Stig Sjöberg, styrelseordförande, projektledare, medielärare, musikproducent och medieprojektör. (Sjötorp)
Telefon: 070-2302822 (09.00 – 21.00 varje dag)
Epost: wisa.stigsjoberg@gmail.com

Anders Rosén, författare musik och allmän pedagogik, lärare, körledare och musiker. (Torsö)

Björn Hedén, artist, körledare och krögare. (Ervalla/Örebro)

Marketta Franssila, körledare och utbildad dramapedagog på Dramatiska Institutet. (Ervalla/Örebro)

Enny Olsson, körledare och musiklärare. (Sjötorp)

Magnus Vetter, korist och tidigare ordförande i Körförbundet i Västergötland(KiV). (Grästorp)

Alf Stolt, korist och tidigare ledamot i KiV. (Vänersborg)

Festivalföreningen är fristående men hela styrelsen är medlemmar i Sveriges Körförbund.