Inbjudan 2016

Klicka för att ladda ner Körfestivalinbjudan 2016

KÖR- OCH VISFESTIVALEN I KARLSBORG

Kör- och visfestivalen 2016 på Karlsborgs Göta kanalscen
lördagen den 18 juni kl. 14.00.

Hit till vackra Karlsborg vid Göta kanal hälsas körer och trubadurer varmt välkomna till kör- och musikgemenskap under ledning av professionella musiker och artister.

Under förmiddagen kl. 10.00 repeterar Tina Ahlin tillsammans med dirigent och storkör, 5 sånger som körsångarna kommer att framträda med senare från Göta kanalscenen. Musiken är bl.a. Tinas originalmusik skriven av henne till Orsa Spelmän, blandat med jazz på svenska.

Festivalen genomförs på eftermiddagen inför storpublik, från scenen vid Göta kanal där båtarna glider förbi. Mindre körgrupperingar inleder varvat med Tina Ahlin som artist innan kaffepaus och final där alla sångare bildar storkör som dirigeras av Jenny Tapper. Kören ackompanjeras av gitarristen Jonatan Stenson och Tina Ahlin som även medverkar som sångsolist.

Notmaterial med texter till storkören kommer i god tid redan i mars att mailas ut som filer efter medverkandes föranmälan.

På festivalområdet kommer Sveriges Körförbund som även är medarrangör av festivalen att informera om de körverksamheter som finns på olika orter runt om i Sverige.

Ett flertal kursarrangörer för körsång, musik och dans kommer att finnas på plats.

Karlsborgs kommun kommer att ge information om att etablera företag, bygga och bo på orten, exempelvis som i de två stora sju-våningshusen som nu byggs mycket nära Göta Kanal och Vättern.

Hela festivalen filmas av Lokal TV med sändning av valda delar i fem nära orters fiber- och analoga nät.

På kvällen innan(fredag), är tänkt att ordnas en festlig sammankomst på restaurang Kastanjen som ligger vid Fästningstorget, där kör- och musikkontakter kan knytas. Tina
Ahlin kommer att vara med. Under kvällen kan körer, grupper eller trubadurer framträda med mellanrum för samtalsmöjlighet vid borden. Väl så viktig i detta sammanhang!
Lokalen har tidigare varit militärens och de värnpliktigas egen matsal. Den är fortfarande militär och har kvar sin genuina prägel från värnpliktens tid men fungerar även som restaurang för allmänheten och rymmer 350 personer. Maträtt bestäms senare. Preliminär kostnad per person 200:- + dricka.

Förhandsanmäl Din kör eller grupp redan nu! Intresse att vara med på kvällsfesten – fredag. Övernattning? Lunch på söndagen innan festivalen? Bra att förboka!

Tider för all verksamhet bestäms om några veckor.

Intill festivalplatsen finns restauranger, café, gatukök, pizzeria, camping, stor matvaruaffär boendemöjlighet och stor parkering mm.

Karlsborg är en fin festivalstad med ett flertal intressanta turistaktiviteter!
Meddela Ditt intresse snarast för att delta i Kör- och visfestivalen!

Västergötlands Kör- och visfestival. Hemsida: www.korfestivalen.se

Projektledare: Stig Sjöberg, e-mail: wisa.stigsjoberg@gmail.com
Tfn: 070-230 28 22.
Adress: Hjortronstigen 5, 546 33 Karlsborg